به سایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس خوش آمدید

 

  • فاز اول سایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس راه اندازی گردید.

سایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس با هدف برقراري ارتباط موثر با دانشجویان و اساتید و استفاده از نظرات و پيشنهادات ایشان به منظور ارتقا كيفيت دانشگاه و همچنين قدرداني از زحمات اساتید طراحي شده است و فاز اول آن هم اكنون راه اندازي شده و قابل بهره برداري است. براساس برنامه زماني پيش بيني شده كليه امكانات سایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس تا پايان سال 88 در اختيار بازديد كنندگان محترم قرار خواهد گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

سایت دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدسگروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدسارتباط مستقیم با دکتر ولدآبادی - ریاست واحدسایت شخصی دکتر جاسبیبسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدسدفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدسصندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدسکانون هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدسمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 حريم شخصي كاربران | شرایط استفاده | نقشه سایت                                         
Copyright © 2010 by Shahre Qods Islamic Azad University Students - SQIAUS